داستان به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشود.
داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و داستانک.
در داستان کوتاه برشی از واقعه  یا رویداد (حداکثر ۷۵۰۰ کلمه) توصیف می‌شود.
داستان (کوتاه) بلند که در آن توصیف اتفاقات کاملتر از داستان کوتاه است تا ۲۰۰۰۰ کلمه می‌باشد.
رمان که خود به دو بخش رمان کوتاه و رمان بلند تقسیم می‌شود، جزئیات بیشتری از وقایع را بازگو می‌کند.
رمان کوتاه حدوداً تا ۴۵۰۰۰ کلمه است و بیشتر از آن را رمان بلند می‌گویند.
و اما داستانک؛
داستانک در حد چند خط یا حداکثر یک صفحه است در کوتاه ترین شکل ممکن مفهوم مورد نظر را می‌رساند، داستانک حداکثر در ۵۰۰ کلمه نوشته می‌شود.
گاهی با تقسیم بندی‌های دیگری مانند: داستانک بلند، داستان خیلی کوتاه، رمان خیلی بلند و … روبرو می‌شویم که بیشتر به سبک داستان نویسی در فرهنگ‌های مختلف و گروه سنی‌های گوناگون برمی‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment