اوج بگیرید.
نویسنده باید در اتفاقات داستان، نقطه‌ی عطفی قرار دهد.
همه‌ی اتفاقات و جریانات داستان پیش میروند تا مخاطب را به هدف مورد نظر نویسنده برسانند، باید جایی در داستان وجود داشته باشد که گره‌ها و سوالات ذهنی خواننده حل شده و حقایق مشخص شوند.
از بین کتاب‌هایی که خوانده‌اید، اوج کدام یک را بیشتر دوست داشتید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment