خود را باور داشته باشید
در مسیر پیشرفت تلاش کنید و موفقیت‌های هر چند کوچک خود را زیر نظر بگیرید.
اگر شکست خوردید ناامید نشوید و خود را سرزنش نکنید.
دنیای کتاب‌ها، پر از نوشته‌‌هایی است که به واسطه‌ی بد نوشته شدن آنها، شاهکارهای بعدی خلق شده‌اند.
تشویق کردن خودتان از راه های مختلف به شما در داشتن چنین دیدی کمک کرده
و
باور مثبت شما را به خود، تقویت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment