برای  نویسنده شدن، روزانه (به طور مداوم)
20 دقیقه بنویسید
20 دقیقه مطالعه کنید
و 20 دقیقه آموزش ببینید

اگرنوشتن، خواندن و آموزش را در برنامۀ روزانۀ خود قرار دهید؛ می‌توانید در کمتر از یک سال به نویسنده‌ای خوش قلم تبدیل شوید.

نویسندگی هم مانند دیگر حرفه‌ها است و برای پیشرفت در آن باید تلاش کرد.

تلاش مداوم (هر روزه بدون وقفه) باعث می‌شود پله پله بالا بروید و به موفقیت نزدیک‌تر شوید.