به روز باشید.
برای نوشتن داستان، اطلاعات نویسنده باید به روز باشد و از مسائل و مشکلات افراد و اقشار گوناگون مطلع باشد.
نویسنده حتی اگر داستان تاریخی بنویسد، باید آخرین اطلاعات به دست آمده از آن زمان را در اختیار داشته باشد.
دانستن چنین جزئیاتی دست نویسنده را در خلق ماجراهای جدید باز میگذارد.
خواندن کتاب‌
و
مشاهده‌ی میدانی افراد و محل‌ها
چنین اطلاعاتی را در اختیار نویسنده می‌گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment