نویسنده باید هرچه در ذهن دارد بدون کم‌وکاست روی کاغذ بیاورد. بعد از نوشتن تمام افکار و ایده‌هایی که در ذهن دارید، میتوانید نوشته‌ی خود را ویرایش کرده و با اضافه یا کم کردن، به داستان خود شکل و فرم بدهید.

از دید خودتان شما چقدر بی‌پروا می‌نویسید؟
ایده‌های نویی که در ذهن دارید کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment