تمرین داستان نویسی شماره دو
«داستانی کوتاه از عشق خود به خواهر صمیمی‌ترین دوستتان، بنویسید.»
پ‌.ن: متن ارسالی پانزده الی بیست سطر باشد.
متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.
نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌شود
نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment