تمرین داستان نویسی سه
داستانی کوتاه با مضمون زیر بنویسید.
«پیامکی مبنی بر واریز نهصد و نود و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه تومان دریافت کرده اید و …»
پ‌.ن: متن ارسالی پانزده الی بیست سطر باشد.
در این تمرین می‌توانید نگاه متفاوت به قصه را تمرین کنید و همچنین پرداختن به حواشی برای خروج از یکنواختی داستان را آموزش می‌بینید.
متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.
نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌شود

 

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment