درباره شخصیت فردی که از مسئولین دولتی است، چند سطر بنویسید.
پ.ن: قرار است فیلمی از زندگی یک مسئول بلند پایه کشوری ساخته شود و شخصیت پردازی این مسئول خیالی به شما واگذار شده است؛ باید توجه داشته باشید که شخصیت خلق شده توسط شما بیشترین شباهت را با مسئولین مملکت داشته و در عین حال اشاره مستقیم به هیچ شخصی نداشته باشد.
پ.ن۲: هم ویژگی‌های ظاهری و هم ویژگی‌های باطنی این فرد را بنویسید.

متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment