داستانی کوتاه، از زبان مادری تازه فارغ شده (از زمان به هوش آمدن تا زمان در آغوش گرفتن فرزند) بنویسید.
پ.ن: متن ارسالی حدود ۳۰ سطر باشد.
پ.ن۲: شروع داستان با به هوش آمدن مادر و پایان آن با در آغوش گرفتن فرزند باشد.

متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment