تمرین داستان نویسی شماره 41

دیالوگ پر از تنش و اضطراب بین دو شخص در حال بحث با یکدیگر بنویسید.
پ.ن: دیالوگی باید به‌گونه‌ای نوشته شود که انگار قسمتی از یک داستان کامل است (به اطلاعاتی که خواننده از گذشته نمی‌داند اشاره شود)

متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment