تمرین داستان نویسی شماره 53


داستانی کوتاه درباره تصویر بالا بنویسید.
متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.
فونت متن شما باید b nazanin 11 بوده
نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment