تمرین داستان نویسی شماره سیزده
«داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.»
پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد.
انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment