تمرین داستان نویسی شماره پنج

ظاهرپنج نفر از دوستان و آشنایان خود را توصیف کنید.
پ‌.ن۱: توصیف هر شخص حداقل هفت سطر باشد.
پ.ن۲: لطفا فقط در مورد ظاهر افراد بنویسید.
گاها نیاز است (برای درک بهتر خواننده از شرایط داستان) ظاهر شخصیت‌ها را توصیف کنید، در این تمرین توصیف قابل درک افراد را آموزش می‌بینید.

متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment