تمرین داستان نویسی شماره شش

زندگی کشاورزی که محصولاتش به دلیل باران شدید در معرض نابودی قرار گرفته است را در قالب داستانی کوتاه بنویسید.
پ‌.ن: متن ارسالی کمتر از سی سطر نباشد.
در این تمرین نگارش موقعیت‌های سخت در داستان را تمرین می‌کنید و همچنین با مفهوم اهمیت زمان در داستان و انتقال حس آن به خواننده آشنا می‌شوید.

متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment