تمرین داستان نویسی شماره هفت

«زندگی یک روز تعطیل (صبح تا شب) مادری خانه دار را بنویسید.»
پ‌.ن: متن ارسالی کمتر از سی سطر نباشد.
در این تمرین نگارش نگاهی متفاوت و تلفیق فعالیت زیاد و عشق را آموزش داده می‌شود و هیجان بخشیدن به داستانی یکنواخت را تمرین می‌کنید.

متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید.

نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: max, pdf, doc, docx, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.

    دیدگاهتان را بنویسید

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment