مؤسسه ی فرهنگی هنری هـ با هدف شناسایی نویسندگان خوش قلم که در ابتدای راه نویسندگی هستند و یا افرادی که پس از سال ها داستان نویسی فرصتی برای چاپ کتاب و یا دیده شدن نداشته اند جشنواره هایی برگزارمی کند و با انتخاب نفرات برتر، این جشنواره ها فرصت دیده شدن برای داستان نویسان به زبان فارسی فراهم میکند.

در ادامه می توانید شرایط و زمان جشنواره ها را به تفکیک مشاهده کرده و در صورت تمایل در آنها شرکت کنید.