شرح درس کلاس آموزش زبان کره ای:

ترم: یک

تعداد جلسات: دوازده جلسه

مدت‌زمان: یک ساعت و سی دقیقه

تاریخ شروع دوره:

روزهای برگزاری:

زمان شروع کلاس:

طرح درس:

_آموزش ٠ تا ۱٠٠ الفبای کره ای(هجا سازی، انواع صامت ها و مصوت ها و استثنائات خوانش)
_یادگیری همزمان چهار مهارت اصلی زبان (Reading/읽기 Listening /듣기, Speaking/말하기, Writing /스기)
_آشنایی با مشاغل
_آشنایی با کشورهای مختلف
_توانایی معرفی کامل خود (نام، شغل، ملیت و…)
_معرفی اعضای خانواده
_اشیاء مختلف و بیان موقعیت آنها
_انواع ضمایر اشاره
_مالکیت اشیا و انسان
_صرف فعل به زمان حال ساده
_بیان جمله به دو صورت خبری و پرسشی
_تشخیص اجزای جمله(ضمایر فاعلی، فعل، مفعول)
_انواع مراتب صحبت کردن و نوشتن به زبان کره ای

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها: ,

مدیر ارشد مدیر ارشد نویسنده

خرید دوره

3,000,000
This course does not have any sections.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment