محاوره‌ای نه، ساده بنویسید.
ساده نویسی به ارتباط خواننده با متن کمک میکند.
نویسنده باید ساده نویسی را بشناسد و فرق متن ساده و روان با متن محاوره‌ای را بداند.
داستان نویسی، قصه گویی مکتوب نیست.
جمله بندی مناسب
و
استفاده از کلمات ساده
در روان شدن متن تاثیر مستقیم دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment