موضوع یا سوژه‌ی داستان، مفهومی است که داستان بر مبنای آن شکل گرفته و نوشته می‌شود.
در انتخاب سوژه، باید به جذاب بودن، همراه کردن مخاطب با خود، تحریک کنجکاوی مخاطب، باور پذیر و مقعول بودن و… آن توجه کرد.
شناخت صحیح از مخاطب و همچنین آشنایی زیاد با انواع رسانه‌ها و مسائل روز جامعه به انتخاب موضوع کمک میکند.
ازجمله راه‌هایی که برای انتخاب سوژه مناسب وجود دارد، داشتن دفترچه جادویی (که قبلاً آن را در پست دیگری توضیح داده‌ایم)، خوب نگاه کردن به اطراف، معاشرت با دیگران، زیاد فیلم دیدن، گوش دادن به موسیقی و… است و هر کس باید راه مطلوب و مناسب خود را برای پیدا کردن سوژه پیدا کند؛ زیرا راه مناسب هر کس در این زمینه متفاوت است.
مهم است که تفاوت میان طرح اولیه و موضوع را بدانیم، طرح اولیه، چهارچوب و تصویر کلی‌ای است که داستان در آن اتفاق میفتد و مجموعه و سیری از اتفاقات را تشکیل میدهد اما سوژه یک مفهوم واحد است که داستان حول محور آن میچرخد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment