متعادل بنویسید.
نویسنده باید جزئیات داستان را
به اندازه
توضیح دهد.
نوشتن جزئیات بیش از حد، مخاطب را خسته و دلزده کرده و ارائه‌ی جزئیات بسیار کم، او را از جریان کامل داستان بی خبر میگذارد.
از نظر شما چه جزئیاتی در داستان حتما باید گفته شوند؟
محدوده‌ی متعادل نویسی شما کجاست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment