• null


رعایت علائم نگارشی و سجاوندی در نوشتن داستان اهمیت زیادی دارد. چراکه در رساندن معنای درست جملات و عبارات نقش کلیدی داشته و به طور مثال با تغییر جای یک ویرگول، کل معنای جمله عوض می‌شود. علائم نگارشی انواع زیادی داشته و هر کدام کاربرد مخصوص به خود را دارند، نویسنده باید برای استفاده صحیح از این علائم آگاهی لازم را کسب کند. بعضی از نویسنده‌ها فکر می‌کنند، اعمال این گونه علائم کار ویراستار است، در صورتی که این تصور غلط است. اگر ویراستار منظور نویسنده را در متن به درستی متوجه نشود، نمی‌تواند ویراستاری صحیحی انجام دهد و چه بسا با ایجاد تغییراتی، منظور نویسنده را عوض کند.
نکته مهم این است که باید انتهای داستان، متن را کامل بررسی کنیم و از جای‌گذاری صحیح علائم نگارشی مطمئن شویم؛ زیرا برخی نویسنده‌ها به دلیل فراموش نکردن و از بین نرفتن ایده‌ای که در ذهن دارند، این اعمال علائم را جا انداخته یا به آخر موکول می‌کنند تا بتوانند همه افکار خود را روی کاغذ پیاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment