داستان، در چهارچوب خاصی از مکان اتفاق میفتد. مکان عضوی جداناپذیر و مهم از داستان است.
نویسنده باید مکان را با توصیفات به اندازه و باورپذیر به مخاطب نشان دهد. این توصیفات باید در خلال داستان مطرح شوند و لایه لایه پیش بروند و نباید مخاطب را از سیر اصلی داستان جدا کنند. شناخت خود نویسنده از محل مورد نظر، در نگارش و بسط بهتر داستان، تاثیر زیادی دارد‌.
نقش مکان در اتفاقات بسیار مهم است و این عنصر داستانی، بیشترین تاثیرپذیری را از عنصر زمان دارد. نویسنده باید بنابر اقتضاء هر دوی این عناصر، اتفاقات داستان را پیش ببرد. ترکیب این دو با هم، فضاسازی داستان را تشکیل میدهد. برای داستانی که در یک ماشین اتفاق میفتد، از پنجاه سال پیش تا امروز تفاوت زیادی ایجاد شده است و امکانات زیادی به ماشین‌ها اضافه شده که باید در داستان لحاظ شود.
مکان در عین اینکه نویسنده را تا حدی محدود میکند، به او کمک میکند تا واضح و روشن بنویسد و مخاطب را به مسیر درستی هدایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment