ناداستان در واقع ادبیاتی واقعیت محور و حقیقی است.
نویسنده در ناداستان با واقعیت درگیر است و نوشته‌اش خواننده را نیز به این سمت سوق میدهد.
در ناداستان نسبت متعادلی بین واقعیت و روایاتی که از او می‌شود وجود دارد. مقدار تاثیر نگاه نویسنده در موضوعات مشخص است.
در ناداستان نویسنده با موضوع یا واقعیتی سروکار دارد که قرار است درک متفاوت خود از آن یا احساسات و نظر خود درباره‌ی آن را بنویسد و برای این کار باز هم به اصول داستان‌نویسی و درک عمیق داستان نیازمند است چون با استفاده از آن‌ها می‌تواند متنی جذاب‌تر و گیراتر بنویسد.
انواعی از ناداستان عبارتند از:زندگینامه، شرح حال نویسی، جستار نویسی، سفرنامه و….

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment