نترسید ، شروع کنید.
همیشه شروع، اولین قدم است.
برای نویسنده شدن باید ترس را کنار گذاشت و نوشتن را شروع کرد.
شروع
یکی از سخت‌ترین مراحل نویسندگی است.
برای غلبه بر ترس باید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید.
نویسنده به اعتماد به نفس بالا نیاز دارد
و
باید به این امر توجه ویژه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment