هدف خود را مشخص کنید
یکی از اصول نویسندگی
تعیین هدف نویسنده است.
نویسنده باید هدف خود از نوشتن را بداند.
هر نویسنده، دلایل مختلفی برای بیان افکارش در ذهن خود دارد.
و آوردن درست آن ها روی کاغذ
می تواند مخاطبان خود را جذب کند.

هدف شما از نوشتن چیست؟
چرا می خواهید افکار خود را روی کاغذ بنویسید؟

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment