ketabe_h

.
تا به حال پیش آمده در اداره و دانشگاه درخواستی داشته باشید و از شما بخواهند درخواستتان را مکتوب کنید؟
و یا برای تهیه تحقیق، گزارش، پایان نامه و… نیاز به مکتوب کردن محتوایی داشته باشید؟
خاطره چطور؟
تا به حال اتفاق جالبی در قالب خاطره نوشته اید؟
همه اینها و هزاران موقعیت دیگر در زندگی انسان وجود دارد که مهارت نوشتن در آن‌ها مهم است
نویسندگی به عنوان یک مهارت پایه (مهارتی که در علوم مختلف کاربرد دارد) در ارتباط مؤثر با جهان پیرامون و تولید محتوا از شما چهره‌ای ممتاز و برجسته‌ می سازد.
پس برای پیشرفت (در جایگاه های اجتماعی مختلف) بهتر است نویسندگی را بیاموزیم.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment