گوش دهید.
غیر از کتاب خواندن، معاشرت کردن و خوب گوش دادن به افراد مختلف و پرسیدن نظر و دیدگاه آن‌ها در مسائل گوناگون نیز، باعث احاطه‌ی بیشتر نویسنده به ابعاد مختلف موضوعات می‌شود.
این موضوع به او کمک میکند تا بتواند در داستان، شخصیت‌هایی متفاوت از هم و در عین حال واقعی خلق کند.
وقت گذراندن با افراد مختلف
و
صحبت عمیق با آنها
وسعت دید نویسنده را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment