تمرین داستان نویسی 13

تمرین داستان نویسی شماره سیزده «داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم.

جشنواره رمضان

جشنواره داستان نویسی رمضان شرایط کلی جشنواره ۱- جشنواره در دو بخش «کودک و نوجوان» و «بزرگسال» برگزار می‌شود. (گروه سنی مخاطب ملاک است) ۲-موضوع جشنواره «عدالت» است و همهٔ نویسندگان (بدون شرایط سنی) می‌توانند با موضوع ذکر شده در یک یا هر دو بخش جشنواره شرکت کنند. ۳- هر شرکت کننده می‌تواند در مجموع سه داستان…

جشنواره بهمن

جشنواره بهمن ماه شرایط کلی جشنواره ۱- جشنواره در دو گروه سنی (الف) «۱۷ سال به بالا» و (ب) «پایین تر از ۱۷ سال» برگزار می شود. ۲- هر شرکت کننده می تواند در گروه سنی خود حداکثر سه داستان ارسال کند. ۳- آثار ارسالی نباید در هیچ کتابی چاپ شده باشند. ۴- هر اثر…