جشنواره رمضان

جشنواره داستان نویسی رمضان شرایط کلی جشنواره ۱- جشنواره در دو بخش «کودک و نوجوان» و «بزرگسال» برگزار می‌شود. (گروه سنی مخاطب ملاک است) ۲-موضوع جشنواره «عدالت» است و همهٔ نویسندگان (بدون شرایط سنی) می‌توانند با موضوع ذکر شده در یک یا هر دو بخش جشنواره شرکت کنند. ۳- هر شرکت کننده می‌تواند در مجموع سه داستان…

جشنواره بهمن

جشنواره بهمن ماه شرایط کلی جشنواره ۱- جشنواره در دو گروه سنی (الف) «۱۷ سال به بالا» و (ب) «پایین تر از ۱۷ سال» برگزار می شود. ۲- هر شرکت کننده می تواند در گروه سنی خود حداکثر سه داستان ارسال کند. ۳- آثار ارسالی نباید در هیچ کتابی چاپ شده باشند. ۴- هر اثر…