تمرین داستان نویسی 29

https://hedocheshm.com/wp-content/uploads/2022/03/29.mp4 نکاتی که در پست قبل گفتیم رو یادتون هست؟ (اگر جواب منفیه اول پست قبل رو ببینید) پس میدونید باید چیکار کنید!؟ درسته! هرچیزی که در این سکانس میبینید روی کاغذ بنویسید. به چهرهٔ افراد دقت کنید؛ به نظرتون تو سرشون چی میگذره؟ آره!! اونها رو هم بنویسید. تا جایی که میتونید صحنه رو…