تمرین داستان نویسی 17

تمرین داستان نویسی شماره 17 «درددل‌های مادری باردار با جنین خود را، در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش تلفیقی احساسات را تمرین می‌کنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر…