تمرین داستان نویسی 18

تمرین داستان نویسی 18 «داستانی کوتاه از زبان برج میلاد(بلندترین سازهٔ ایران) بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی، میتواند در جذابیت داستان تأثیر زیادی داشته باشد، در اینجا روایت از زبان ساختمانی بی‌جان و شناخته شده را، تمرین میکنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در…