تمرین داستان نویسی 19

تمرین داستان نویسی شماره 19 «داستانی کوتاه در مورد پدری که برای خرید داروی فرزند خود دزدی می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.