تمرین داستان نویسی 21

تمرین داستان نویسی شماره 21 «داستانی کوتاه بنویسید که در آن مادرتان شما را باردار است و راوی خود شما هستید» (موضوع داستان آزاد است) پ.ن۱: روایت از زبان جنین (شما) نوشته شود. پ‌.ن۲: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال…