تمرین داستان نویسی 25

تمرین داستان نویسی شماره 25 «زندگی شخصی که قربانی اسیدپاشی شده است را در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.