تمرین داستان نویسی 27

تمرین داستان نویسی شماره 27 «داستانی کوتاه از زندگی پرستاری که در بخش بیماران کرونایی فعالیت می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.