تمرین داستان نویسی 31

در هر موضوعی که دوست دارید، شروع یک داستان رو بنویسید که جذاب و گیرا باشه و مخاطب رو به دنبال خودش بکشه، قرار نیست کل داستان رو توی ۲۰ جمله بنویسید، قراره فقط شروع کنید و داستان رو نیمه کاره بذارید متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم…