تمرین داستان نویسی 27

تمرین داستان نویسی شماره 27 «داستانی کوتاه از زندگی پرستاری که در بخش بیماران کرونایی فعالیت می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 25

تمرین داستان نویسی شماره 25 «زندگی شخصی که قربانی اسیدپاشی شده است را در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 26

تمرین داستان نویسی شماره 26 «داستانی کوتاه از سقوط آزاد چتربازی حرفه‌ای، از هواپیما بنویسید.» پ.ن۱: شروع داستان کوتاه لحظهٔ پرش ورزشکار باشد. پ.ن۲: داستان با به زمین رسیدن چتر باز،تمام شود. پ‌.ن۳: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…

تمرین داستان نویسی 17

تمرین داستان نویسی شماره 17 «درددل‌های مادری باردار با جنین خود را، در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش تلفیقی احساسات را تمرین می‌کنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر…

تمرین داستان نویسی 13

تمرین داستان نویسی شماره سیزده «داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم.