تمرین داستان نویسی 26

تمرین داستان نویسی شماره 26 «داستانی کوتاه از سقوط آزاد چتربازی حرفه‌ای، از هواپیما بنویسید.» پ.ن۱: شروع داستان کوتاه لحظهٔ پرش ورزشکار باشد. پ.ن۲: داستان با به زمین رسیدن چتر باز،تمام شود. پ‌.ن۳: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…

تمرین نویسندگی 12

تمرین نویسندگی شماره دوازده «داستانی کوتاه از زبان یک حیوان اهلی، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان حیوانات نزدیک به انسان را تمرین می‌کنیم. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان…

تمرین داستان نویسی 10

تمرین نویسندگی شماره ده خودتان را از دید شخصی که با شما مشکل دارد، توصیف کنید. پ‌.ن: متن ارسالی کمتر از سی سطر نباشد. در این تمرین نگاه منفی به شخصیت مثبت داستان را آموزش می‌بینید و همچنین نگارش متن خلاف عقیدهٔ شخصی خود را تمرین می‌کنید. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی…