تمرین داستان نویسی 23

تمرین داستان نویسی شماره 23 «داستانی کوتاه بنویسید که با حادثهٔ اصلی (نقطهٔ اوج) شروع شود.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 22

تمرین داستان نویسی شماره 22 «داستانی کوتاه با پایانی شاد و غافلگیر کننده (برای خواننده) بنویسید.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً چهل سطر باشد. پایان داستان شاد باشد (فقط پایان خوش کافی نیست) خواننده باید غافلگیر شود (غافلگیری شخصیت داستان ملاک نیست) یک نفر انتخاب می‌شود و زیر نظر مشاورین مؤسسه، به‌صورت…

تمرین داستان نویسی 21

تمرین داستان نویسی شماره 21 «داستانی کوتاه بنویسید که در آن مادرتان شما را باردار است و راوی خود شما هستید» (موضوع داستان آزاد است) پ.ن۱: روایت از زبان جنین (شما) نوشته شود. پ‌.ن۲: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال…

تمرین داستان نویسی 20

تمرین داستان نویشی شماره 20 «داستانی کوتاه بنویسید که راوی آن فردی نابینا باشد.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 19

تمرین داستان نویسی شماره 19 «داستانی کوتاه در مورد پدری که برای خرید داروی فرزند خود دزدی می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 18

تمرین داستان نویسی 18 «داستانی کوتاه از زبان برج میلاد(بلندترین سازهٔ ایران) بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی، میتواند در جذابیت داستان تأثیر زیادی داشته باشد، در اینجا روایت از زبان ساختمانی بی‌جان و شناخته شده را، تمرین میکنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در…

تمرین داستان نویسی 17

تمرین داستان نویسی شماره 17 «درددل‌های مادری باردار با جنین خود را، در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش تلفیقی احساسات را تمرین می‌کنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر…

تمرین داستان نویسی 15

تمرین داستان نویسی شماره پانزده «یک روز از زندگی فردی کارتون‌خواب را در داستانی کوتاه، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد یک نویسنده باید شناخت کافی از جامعه داشته باشد، در اینجا نوع نگاه و نگارش یکی از معضلات اجتماعی را تمرین می‌کنیم. در این تمرین کلمهٔ «کارتن» را (در کپشن و عکس)…

تمرین داستان نویسی 16

تمرین داستان نویسی شماره شانزده «داستانی کوتاه از ترس مادری که در مکانی شلوغ کودک خود را گم کرده، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش احساس «ترس» را تمرین می‌کنیم. متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم…

تمرین داستان نویسی 14

تمرین نویسندگی شماره 14 «داستانی کوتاه از زبان درختی پیر، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان اشیاء را تمرین می‌کنیم. (در راستای تمرین قبل است) متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…