تمرین داستان نویسی 25

تمرین داستان نویسی شماره 25 «زندگی شخصی که قربانی اسیدپاشی شده است را در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 24

تمرین داستان نویسی شماره 24 «داستانی کوتاه در مورد شخصی که می‌داند فقط دوازده ساعت از زندگی‌اش باقی مانده، بنویسید.» پ.ن۱: پایان داستان لحظهٔ مرگ شخصیت اصلی باشد. پ‌.ن۲: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق…

تمرین داستان نویسی 26

تمرین داستان نویسی شماره 26 «داستانی کوتاه از سقوط آزاد چتربازی حرفه‌ای، از هواپیما بنویسید.» پ.ن۱: شروع داستان کوتاه لحظهٔ پرش ورزشکار باشد. پ.ن۲: داستان با به زمین رسیدن چتر باز،تمام شود. پ‌.ن۳: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…

تمرین داستان نویسی 23

تمرین داستان نویسی شماره 23 «داستانی کوتاه بنویسید که با حادثهٔ اصلی (نقطهٔ اوج) شروع شود.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 22

تمرین داستان نویسی شماره 22 «داستانی کوتاه با پایانی شاد و غافلگیر کننده (برای خواننده) بنویسید.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً چهل سطر باشد. پایان داستان شاد باشد (فقط پایان خوش کافی نیست) خواننده باید غافلگیر شود (غافلگیری شخصیت داستان ملاک نیست) یک نفر انتخاب می‌شود و زیر نظر مشاورین مؤسسه، به‌صورت…

تمرین داستان نویسی 21

تمرین داستان نویسی شماره 21 «داستانی کوتاه بنویسید که در آن مادرتان شما را باردار است و راوی خود شما هستید» (موضوع داستان آزاد است) پ.ن۱: روایت از زبان جنین (شما) نوشته شود. پ‌.ن۲: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال…

تمرین داستان نویسی 20

تمرین داستان نویشی شماره 20 «داستانی کوتاه بنویسید که راوی آن فردی نابینا باشد.» (موضوع داستان آزاد است) پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 19

تمرین داستان نویسی شماره 19 «داستانی کوتاه در مورد پدری که برای خرید داروی فرزند خود دزدی می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.

تمرین داستان نویسی 18

تمرین داستان نویسی 18 «داستانی کوتاه از زبان برج میلاد(بلندترین سازهٔ ایران) بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی، میتواند در جذابیت داستان تأثیر زیادی داشته باشد، در اینجا روایت از زبان ساختمانی بی‌جان و شناخته شده را، تمرین میکنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در…

تمرین داستان نویسی 15

تمرین داستان نویسی شماره پانزده «یک روز از زندگی فردی کارتون‌خواب را در داستانی کوتاه، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد یک نویسنده باید شناخت کافی از جامعه داشته باشد، در اینجا نوع نگاه و نگارش یکی از معضلات اجتماعی را تمرین می‌کنیم. در این تمرین کلمهٔ «کارتن» را (در کپشن و عکس)…