تمرین داستان نویسی 17

تمرین داستان نویسی شماره 17 «درددل‌های مادری باردار با جنین خود را، در داستانی کوتاه بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. بیان احساسات در داستان امری مهم و تأثیر گذار است، در اینجا نگارش تلفیقی احساسات را تمرین می‌کنیم. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر…

تمرین داستان نویسی 15

تمرین داستان نویسی شماره پانزده «یک روز از زندگی فردی کارتون‌خواب را در داستانی کوتاه، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد یک نویسنده باید شناخت کافی از جامعه داشته باشد، در اینجا نوع نگاه و نگارش یکی از معضلات اجتماعی را تمرین می‌کنیم. در این تمرین کلمهٔ «کارتن» را (در کپشن و عکس)…

تمرین داستان نویسی 14

تمرین نویسندگی شماره 14 «داستانی کوتاه از زبان درختی پیر، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. انتخاب راوی یکی از ارکان مهم داستان نویسی است، در اینجا روایت از زبان اشیاء را تمرین می‌کنیم. (در راستای تمرین قبل است) متن خود را جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر…