تمرین داستان نویسی 30

توی پست قبل از این حرف زدیم که درباره چیزای خیلی ساده، چیزهایی که توی روزمره خیلی باهاشون مواجه میشیم ولی بهشون توجهی نمی‌کنیم، بنویسیم. این بار از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم و دوباره از یه زاویه جدید و دوباره…. وقتی از ساده حرف میزنیم منظورمون چیزیه به سادگی همین تصویر! چیزی که هر روز…

تمرین داستان نویسی 27

تمرین داستان نویسی شماره 27 «داستانی کوتاه از زندگی پرستاری که در بخش بیماران کرونایی فعالیت می‌کند، بنویسید.» پ‌.ن: متن ارسالی تقریباً سی سطر باشد. متن خود را در قالب فایل«word» جهت بررسی توسط کارشناس نویسندگی در فرم زیر ارسال کنید. نظر کارشناسان از طریق ایمیل برای شما ارسال میشود.